MOTTO DZISIEJSZEGO DNIA

Powiedzenie azjatyckich koczowników: "To, o czym słyszymy tysiące razy, dobrze jest zobaczyć choćby jeden raz."

ODTWARZACZ FILMÓW

Plik wideo:

Kontakt
Centrum Survivalu Narciarstwa i Alpinizmu VANCROLL

Irena Van der Coghen
NIP 631-101-97-43
REGON 27 11 98 302
Wpis do ewidencji I/209/90
 

tel. 601-441-091

www.vdcteam.pl


www.vandercoghen.pl

www.vancroll.pl

e-mail: stowarzyszeniesurvivalu@gmail.com

e-mail: szkolatygrysow@gmail.com