MOTTO DZISIEJSZEGO DNIA

"Kto idzie w góry - musi podjąć wysiłek. Z wysiłku rodzi się siła. Z poczucia siły rodzi się przyjemność."

ODTWARZACZ FILMÓW

Plik wideo:

Wycieczki integracyjne

Mamy propozycję dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów. Organizujemy wycieczki szkolne, zielone szkoły, warsztaty edukacyjne.

Serdecznie zapraszamy na wyjazdy integracyjne, które zostaną indywidualnie przygotowane według potrzeb danej grupy. Dzięki specjalnie dobranym zajęciom nastawionym na pracę zespołową i wspólne działanie uczniowie staną się jedną drużyną. Taka integracja jest bardzo ważna. Wspólnie spędzone chwile będą miały ogromny wpływ na ich wzajemne sympatie, dadzą im też możliwość poznania się w zupełnie innych warunkach niż szkolna ławka. Proponowana aktywna zabawa z elementami edukacyjnymi i sportowymi pozwali zacisnąć więzi między uczniami.

Dzięki naszym programom dążymy do osiągnięcia następujących celów:

- Umiejętność szybkiego i wspólnego podejmowania decyzji

- Opracowanie taktyki i metod działań

- Podział funkcji – wybór lidera

- Współpraca i twórcze działanie

- Niesienie pomocy innym członkom zespołu

- Pobudzanie wyobraźni i fantazji

- Wyrabianie zdolności komunikacji w zespole

- Praca nad wolą walki o sprawy ważne

- Zaufanie do innych członków zespołu

- Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych

- Umiejętność otwarcia się na innych

- Próba oceny własnego działania w zespole