MOTTO DZISIEJSZEGO DNIA

"Kto idzie w góry - musi podjąć wysiłek. Z wysiłku rodzi się siła. Z poczucia siły rodzi się przyjemność."

ODTWARZACZ FILMÓW

Plik wideo:

Wycieczki edukacyjne

Wycieczka edukacyjna to wspaniała "Lekcja w terenie" przeprowadzana przez przewodnika z aktywnym udziałem nauczyciela oraz młodzieży. Tematyka jest bardzo zróżnicowana, od zagadnień zawartych w programie nauczania z wybranego przedmiotu (historia, przyroda, geografia) do istotnych problemów z życia społecznego.

Możemy spotkać się z wczesną historią Polski w grodzisku czy w ruinach średniowiecznego zamku, a o powstawaniu skał, zjawiskach krasowych i powstawaniu jaskiń oraz formach naciekowych możemy porozmawiać właśnie w jaskini,  możemy też w atrakcyjny sposób przybliżyć zagadnienia z geologii, ekologii, przyrody poprzez wyrabianie wśród dzieci postaw przyjaznych środowisku oraz poznawanie flory i fauny gatunków rodzimych jurajskiej krainy.

Możemy zorganizować spotkanie z ciekawym człowiekiem – alpinistą czy politykiem.

Możemy przedstawić historię turystyki, narciarstwa i ratownictwa.

Celem naszych działań jest wzbudzenie u ucznia zainteresowania i chęci dalszego pogłębiania wiedzy. Uczeń, który ma szansę obejrzeć, dotknąć, posłuchać, odkryć „cząstkę przeszłości” z pewnością będzie zainteresowany dalszym pozyskiwanie informacji.

Co gwarantujemy:

- Bezpieczeństwo podczas wycieczek

- Rozwijanie potrzeby aktywnego wypoczynku

- Zdobywania umiejętności wizualno-werbalnego przyswajania wiedzy

- Integrację poprzez naukę, wypoczynek i zabawę

- Rozwijanie wrażliwości estetycznej

Nasze trasy wzbogacamy aktywnymi formami wypoczynku i rekreacji. Możemy zaproponować przeprawę przez jaskinię, wspinaczkę sklną czy wędrówkę szlakiem warowni jurajskich.

Swoją ofertę kierujemy przede wszystkim do pedagogów ambitnych, potrafiących docenić walory turystyki i krajoznawstwa, którzy cele dydaktyczne i wychowawcze wynikające z programu nauczania chcą realizować w sposób atrakcyjny, nowatorski i ciekawy dla uczniów.

Turystyka realizowana podczas wycieczek i zielonych szkół jest znakomitą, aktywną formą realizacji tych celów, na szczęście coraz częściej docenianą indywidualnie przez nauczycieli i całe szkoły.

Wycieczki szkolne z nami to gwarancja zapewnienia maximum bezpieczeństwa i profesjonalnej obsługi.

Wycieczki z nami to oferta indywidualnie przygotowana dla każdego z uwzględnieniem Państwa sugestii i oczekiwań.